Інформаційні технології для груп АТО

Вимоги до оформлення протоколу лабораторної роботи

Протоколи лабораторних робіт записують від руки в окремому зошиті або видруковується у вигляді звіту на аркушах формату А4. Протокол кожної роботи складається з її назви, опису методики в такому обсязі, який надасть змогу учневі успішно виконати всі практичні завдання.

Далі наводяться результати лабораторних завдань, необхідні розрахунки, кінцеві результати, графіки, діаграми (де потрібно). Закінчується протокол загальним висновком, який описує нові навички, або результати, отримані учнем після виконання лабораторної роботи. У разі виконання завдань у електронному форматі, необхідно коротко описати основні етапи виконання завдання; вміти пояснити і зробити висновки.

Після завершення лабораторної роботи оформлений протокол надається викладачу для перевірки. Під час оцінювання враховується якість і точність виконання всіх операцій у ході лабораторної роботи, знання та розуміння її методики, а також знання теоретичних основ процесів і розділів лекційного курсу, що стосуються конкретної лабораторної роботи.

Структура протоколу:

  1. Дата, номер та назва лабораторної роботи.
  2. Мета роботи.
  3. Завдання роботи та їх результати.
  4. Висновки.

Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота №1. (2 год)

Пошук інформації в інтернеті

Лабораторна робота №2. (1 год)

Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення. Робота з програмою Outlook Express

 Лабораторна робота №3. (2 год)

Створення Web-документів, що містять теги форматування символів, гіперпосилання та графіку.

Лабораторна робота №4. (2 год)

Робота з системами автоматизації готельного господарства.

Лабораторна робота №5. (2 год).

Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій ЕТ.