Лабораторна робота №2 Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення

Мета: вироблення практичних навичок обміну повідомленнями службою електронної пошти.  Вивчити основні можливості  програми-клієнта електронної пошти Outlook Express.

Обладнання: комп’ютери та комплектуючі, програмне забезпечення Microsoft Office, мережа Інтернет.

Хід роботи

Контрольні питання

 1.  Поняття електронної пошти. Принципи передавання повідомлень по комп’ютерній мережі, протоколи вхідної та вихідної пошти.
 2. Що таке on-line- та off-line-режими підключення до Internet? Охарактеризуйте особливості поштового доступу і його відмінність від on-line-сполучення в Internet.
 3. Призначення, інтерфейс та основні команди програми Outlook Express.
 4. Складання, відправлення, збереження і видалення повідомлень у програмі Outlook Express.
 5. Редагування та форматування листа.
 6. Відправлення листа із запитом повідомлення про прочитання листа та відміткою про ступінь важливості листа.
 7. Призначення адресної книги, додавання до неї нової адреси.
 8. Отримання та перегляд повідомлень у програмі Outlook Express. Відповідь на повідомлення.
 9. Призначення папок Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные програми Outlook Express. Робота з файлами в цих папках.
 10. Створення власних папок.

Практична частина

Завдання 1. Вивчення інтерфейсу програми Outlook Express

 1. Запустити для виконання програму Outlook Express через пункти меню Пуск > Программы > Outlook Express або через відповідну піктограму з панелі задач.
 2. Записати команди пунктів Файл, Правка, Вид, Сервис, Сообщение, Справка головного меню програми Outlook Express.
 3. Звернути увагу на вміст правого та лівого вікон програми, а також призначення піктограм у лівому вікні програми.

Завдання 2. Ознайомлення з довідковою системою програми Outlook Express

 1. Вивчити розділ “Первое знакомство с программой Outlook Express”.
 2. З розділу “Чтение сообщений электронной почты” записати послідовність дій для отримання повідомлення та його перегляду.
 3. З розділу “Создание и отправка почтовых сообщений” записати послідовність дій для:

а) відправлення повідомлення;

б) використання бланків у повідомленнях;

в) вставки елементів у повідомлення (підписів, вкладених файлів, рисунків, гіперпосилань);

г) відправлення безпечних (захищених цифровим посвідченням) повідомлень.

 1. У розділі “Советы и полезные приемы” вибрати гіперпосилання “Использование значков в списках сообщений программы Outlook Express”. Уважно вивчити довідкову інформацію.

Завдання 3. Настроїти обліковий запис користувача

 1. Використати пункт меню Сервис/Учетные записи.
 2. Вибрати вкладку Почта вікна Учетные записи.
 3. Натиснути кнопку Добавить і вибрати пункт Почта.
 4. У полі імені ввести своє прізвище. Натиснути кнопку Далее.
 5. У полі Адрес электронной почты ввести  login@uabs.edu.ua. (Ви вже використовували цей логін для входу в систему). Натиснути кнопку   Далее .
 6. У текстових полях ввести назви протоколів POP3 і SMTP. Натиснути кнопку   Далее  .
 7. Пароль запам’ятовувати не потрібно (зняти прапорець Запомнить пароль). Натиснути кнопку   Далее  .
 8. Натиснути кнопку   Готово  .
 9. Натиснути кнопку   Закрыть  .

Завдання 4. Створити контакт за допомогою адресної книги

 1. Натиснути на панелі інструментів піктограму Адреса.
 2. На панелі інструментів діалогового вікна Адресная книга натиснути піктограму Создать. У меню, що з’явиться, вибрати команду Создать контакт…. У наступному діалоговому вікні заповнити поля Отображать, Адреса электронной почтыÞ Добавить, таким чином:
Отображать Адреса электронной почты
Ім’я адресата Адреси електронної пошти адресата

Заповнити інформацією про адресата інші поля вікна Свойства контакта.

 1. Закрити усі діалогові вікна, натискуючи на кнопки <OK>.
 2. Створити два контакти (для себе та ще одного студента Вашої групи).

Завдання 5. Створення та відправлення електронного листа

 1. Відкрити вікно для створення електронного повідомлення через пункти меню Файл Þ СоздатьÞСообщение.
 2. Переглянути вміст пунктів основного меню вікна повідомлення.
 3. У полі тема вказати своє прізвище та ініціали.
 4. У робочій області вікна повідомлення набрати текст електронного повідомлення та виконати його форматування за допомогою панелі форматування.
 5. Після натиснення кнопки Кому переглянути структуру вкладеного вікна “Адресная книга” і вибрати зі списку адресата. Натиснути кнопку Кому:>. Після цього закрити вікно “Адресная книга”, натиснувши кнопку <OK>.
 6. Після натиснення кнопки Копия виконати аналогічні дії (див. п. 5).
 7. Переслати повідомлення адресату, натиснувши піктограму Отправить на панелі інструментів.
 8. Переслати повідомлення також на свою власну адресу електронної пошти та на адресу електронної пошти викладача.

 Завдання 6. Оформлення електронного листа на бланку “Плющ” із запитом повідомлення про його прочитання

 1. При створенні повідомлення скористатися командою Cоздать Þ Выбор бланка Þ Плющ.
 2. Для того, щоб отримати повідомлення про прочитання Вашого листа, у вікні Создать сообщение потрібно скористатися пунктом Сервис.
 3. Записати у зошит текст повідомлення про прочитання Вашого листа, яке надійде до Вас після відправки листа.

Завдання 7. Створити та відправити електронного листа, який містить вкладений файл

 1. Відкрити вікно “Создать сообщение”.
 2. Зі списку адресатів у адресній книзі вибрати адреси електронної пошти одержувачів повідомлення та свою власну адресу електронної пошти.
 3. У робочій області вікна повідомлення набрати текст повідомлення “Получение вложенного файла”.
 4. Створити у текстовому редакторі “Блокнот” текстовий документ “Письмо” і розмістити його у вашій власній папці. Добавити до електронного листа цей текстовий документ через пункти меню Вставка Þ Вложение файла Þ Название файла Þ кнопка Вложить.
 5. Переслати повідомлення адресату, натиснувши піктограму Отправить на панелі інструментів. Електронний лист з вкладенням має позначку . У цьому можна впевнитися, переглянувши електронного листа в папці Отправленные.

Завдання 8. Створити та відправити електронного листа, який містить вкладення декількох файлів – текстового з розширенням *.txt, графічного з розширенням *.bmp, електронної таблиці з поширенням *.xls, знайшовши їх на диску за допомогою пошукової системи Windows.

Завдання 9. Сформувати в програмі Outlook Express підпис-текст, який додається до кожного нового електронного листа

 1. Відкрити головне вікно програми Outlook Express.
 2. Створити підпис типу “З найкращими побажаннями” через пункти меню Сервис Þ Параметры Þ Создать Þ вкладка Подписи Þ кнопка Создать. Установити прапорець біля опції Добавлять подпись ко всем исходящим сообщениям. В поле Изменить подпись ввести текст підпису.
 3. Закрити діалогове вікно кнопкою <OK>.
 4. Створити нове електронне повідомлення довільного змісту. До листа буде автоматично доданий ваш підпис. Вказати адресу електронної пошти адресата.
 5. У вікні повідомлення виконати пункти меню Сообщение Þ Важность Þ Высокая. Листа буде позначено червоним знаком оклику ! (найвищий ступінь важливості).
 6. Переслати повідомлення адресату, натиснувши піктограму Отправить на панелі інструментів.

Завдання 10. Отримання та перегляд електронної пошти

 1. Відкрити головне вікно програми Outlook Express.
 2. Отримати відправлені вам повідомлення, натиснувши гіперпосилання Чтение почты або скориставшись пунктом меню Сервис Þ Доставить почту.
 3. Послідовно переглянути отримані повідомлення, виконавши подвійне клацання “мишею” на позначці повідомлення або вкладеного файлу.
 4. Відмітити важливість одержаних повідомлень (натиснувши Флаг).
 5. Виконати сортування вхідних повідомлень за датою одержання. Записати дату одержання останнього та найстарішого повідомлення.
 6. Розмістити повідомлення папки Входящие в алфавітному порядку авторів.
 7. Використовуючи перетягування, змінити розташування стовпців у вікні списку повідомлень. Задати такий порядок стовпців: Получено – От – Тема. Повернути перетягуванням вихідний порядок стовпців: От – Тема – Получено.
 8. Змінити список стовпців, які відображаються у вікні повідомлень. Для цього у вікні Отправленные відключити відображення стовпця Учетная запись і включити відображення стовпця Размер.
 9. За допомогою піктограми Ответить… на панелі інструментів дати відповідь на прийняті повідомлення.
 10. Видалити непотрібні повідомлення за допомогою пункту меню ПравкаÞУдалить, піктограми Удалить на панелі інструментів, контекстного меню або клавіатури.
 11. Послідовно переглянути зміст папок Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные.

Завдання 11. Створити у програмі Outlook Express підпапку папки Входящие з назвою Важные письма

 1. Розташувати курсор у лівій панелі на папці Входящие. Викликати контекстне меню правою кнопкою “миші”. Виконати команду Создать папку. Ввести ім’я папки – Важные письма. Біля назви папки Входящие з’явиться позначка “+”, тобто тепер вона має вкладену папку Важные письма.
 2. Клацнути “мишею” на “+”. Впевнитися, що нова папка існує.
 3. Повернутися до папки Входящие. Знайти у папці Входящие за допомогою піктограми Найти на панелі інструментів усі листи, які було отримано за останні 5 днів. Виділити “мишею” при натиснутій клавіші <CTRL> декілька найважливіших листів. Викликати контекстне меню правою кнопкою “миші”. Виконати пункт Переместить в папку…Þ папка Важные письма. Якщо ви її не бачите, то клацніть “мишею” на “+” біля назви папки Входящие.
 4. Вибрати з папки Входящие електронного листа, двічі клацнувши лівою кнопкою “миші” на його заголовку. Якщо листа можна прочитати, то через пункти меню Вид Þ Вид кодировки або за допомогою піктограми Вид кодировки на панелі інструментів з’ясувати систему кодування електронного листа. Якщо ні – змінити систему кодування, переглянути результати.
 5. Розкрити по черзі важливі повідомлення з папки Важные письма, двічі натиснувши ліву кнопку “миші”. У відкритих вікнах повідомлень виконати команду пункту меню Сервис Þ Добавить отправителя в адресную книгу. Адреси респондентів та їх імена автоматично будуть занесені до адресної книги.
 6. Послідовно закрити вікна електронних листів.
 7. Зберегти одне з повідомлень в різних форматах (типах) файлів – Почта і Текстовый файл.
 8. Відкрити ці файли в програмі Проводник, зробити висновок про спосіб представлення збереженого повідомлення, можливості його редагування.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб.: Питер, 2001. – 336 с.
 2. Евдокимов В.В. Экономическая информатика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 1997. – 592 с.
 3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
 4. Стельмах В.С., Єпіфанов А.О. Економічна інформатика. – Суми, 2000. – 260 с.
 5. Міщенко В.І., Шаповалов А.В., Юрчук Г.В. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг: Практич. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 278 с.