Лабораторна робота №3 Створення Web-документів, що містять теги форматування символів, гіперпосилання та графіку

Мета:  Навчитись створювати Web-документи, форматувати текст, що вміщений до них, створювати гіперпосилання та поміщати до них графіку.

Обладнання: комп’ютери та комплектуючі, програмне забезпечення Microsoft Office, мережа Інтернет.

Хід роботи

Контрольні питання

  1.  Що таке HTML?
  2. Які теги, що входять до заголовку документа, ви знаєте?
  3. Що таке метатеги?
  4. Які теги визначають тіло HTML-документа?
  5. Які теги використовуються для форматування тексту?
  6. За допомогою яких тегів ми поміщаємо у документ графічне зображення?
  7. Що таке гіперпосилання?

Практична частина

 

Завдання 1. Створити “каркас” Web-сторінки і встановити такі початкові параметри:
o Назва документа: Сторінка ХХХХХХХХХХХ, де – прізвище виконавця.
o Включити до заголовку такі метатеги:
o<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=windows-1251”> <meta пате=”моя сторінка” content=”nepnia пробна сторінка ХХХХХХХХХХХ “> <meta name=”keywords” content=”комп’ютер, навчання, знання”> <meta name=”description” сопіепІ=”Вчимось будувати web-сторінки”>
o Встановити колір фону сторінки білий, а колір тексту – чорний.
o Записати створену сторінку під іменем proba.htm на диск А:

Завдання 2. Набрати до документу такий текст та відформатувати його за вказівками, поданими у цьому.
Цей текст вирівняний по лівому краю
текст+4
текст+3
текст+2
текст+1
текст+0
текст-1
текст-2
Цей текст вирівняний по центру

текст НІ
текст Н2
текст НЗ
текст Н4
текст Н5
текст Н6

Цей текст вирівняний по правому краю
Напівжирний текст
Похилий текст (курсив) Підкреслений текст

Малий (тег small)
Нормальний текст
Великий (тег big)
Перекреслений
Перекреслений (теги Strike і S)
H,SO4 AX3+BX2+CX+D=0
Щоб отримати вираз Н2О, пишуть: H<SUB>2<SUB>O
< теги Sup і Sub)

Завдання 3. Вставити до документа графічне зображення з іменем img.jpg. Встановити для нього  вирівнювання по центру та-розміри 100×100. Виявити недоліки зображення у браузері та записати висновки до зошита з практичних робіт.

Завдання 4. Змінити розмір зображення на пропорційне, зменшивши його пропорційно в 2 рази.

Завдання 5. Створити ще одну порожню Web-сторінку з іменем probal.htm та записати її на флеш

Завдання 6. Встановити для графічного об’єкта img.jpg, що знаходиться в документі proba.htm, гіперпосилання, яке відкриває документ probal.htm.

Завдання 7. Створити нижче графічного зображення посилання на такий E-mail: read@.write.com.ua з надписом “Моя пошта”

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне, НУВГП, 2008. – 167 с.
  2. Кексель О. С. Техника и технология в социально-культурном сервисе и туризме: учебное пособие / Томский политехнический университет. – Томск: ТПУ, 2010. – 197 с.
  3. проф. С. В. Пирогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК «Дашков и К» , 2006. – 684 с.