Лабораторна робота №4 Робота з системами автоматизації готельного господарства

Мета: ознайомитись з поняттям автоматизації роботи офісу, вчити основні підходи та функції автоматизації підприємств в індустрії туризму, ознайомитись з основними характеристиками роботи у програмному модулі «Парус-Гостиница» та Kei-Hotel.

Обладнання: комп’ютери та комплектуючі, програмний модуль «ПарусГостиница».

Хід роботи

Контрольні питання

  1. Назвіть основні принципи організації автоматизованих систем управління у готелі. Чому необхідні АСУ у сучасних готелях?
  2. Як АСУ пов’язані з глобальними системами бронювання та туристичними підприємствами?
  3. Назвіть характеристики АСУ «Fidelio».
  4. Перелічити характеристики програмних комплексів Lodging Touch, Hotel, «Парус-Гостиница», «HotelBoss».

Практична частина

Завдання 1. Ознайомитись з роботою програмного продукту АСУ «Парус – Гостиничное хозяйство». В протокольному вигляді заносити основні технологічні операції, необхідні для освоєння АСУ:

А) підготовка програми до роботи;

Б) заповнення словника «Организации и МОЛ», «Номенклатор товаров и услуг»;

В) робота з заповнення словника «Образцы номеров»;

Г) робота з «Данными о местах».

Завдання 2. Ознайомитись з роботою програмного продукту Kei-Hotel В протокольному вигляді заносити основні технологічні операції, необхідні для освоєння АСУ:

А) підготовка програми до роботи;

Б) заповнення словника «Организации и МОЛ», «Номенклатор товаров и услуг»;

В) робота з заповнення словника «Образцы номеров»;

Г) робота з «Данными о местах».


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Василів В. Б. Інформаційні системи в менеджменті: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне, НУВГП, 2008. – 167 с.
  2. ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення.
  3. Кобелев О. А. Электронная коммерция: Учебное пособие / Под. ред.
  4. проф. С. В. Пирогова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК «Дашков и К» , 2006. – 684 с.
  5. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: Теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ‑2000, 2004. — 304 с.
  6. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 272 с.