Лабораторна робота №5 Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій ЕТ

Мета роботи: ознайомитись з особливостями пакету програм Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher; використати можливості програми Excel для потреб туристичної фірми, вчитись використовувати можливості для автоматизації роботи менеджера туристичної фірми.

Обладнання: комп’ютери та комплектуючі, засоби Інтернет, офісні програми.

Хід роботи

Контрольні питання

 1. Що таке програмне забезпечення? Назвати категорії програмного забезпечення.
 2. Особливості використання офісних програм на базі MS Office.

Практична частина

Завдання 1. Завантажити Microsoft Excel. Підготувати розрахунок туристичного пакету. Розцінки наведені у таблиці 1. Сформувати дані на листі

1 у програмі.

Таблиця 1.

Послуги

Послуга Тип послуги (варіанти) Вартість                      послуги

(разової/денної), в USD

Авіаперевезення Turkish Airlines 336
Аэрофлот 340
МАУ 325
Трансфер Автобус 10
Автомобіль 40
Проживання 3* 70
4* 90
Харчування В/В 15
Н/В 35

На листі 2 розрахувати вартість туру з тривалістю (за варіантом від 1 до 15).

Таблиця 2. Розрахунок послуг туру

Послуга Тип послуги Вартість послуги (разової/денної), в

USD

Вартість послуги на тур
в USD в UAH
Авіапереліт
Трансфер
Проживання
Харчування
Загальна вартість

Завдання 2. Готель має 1- і 2-місні номери. Інформація про ціни на готельні послуги, курсі долара і прибутках готелю за певний період внести на листи у Microsoft Excel.

Таблиця 3. Лист 1. Розцінки. Ціни на проживання у готелі

Тип номера Ціна за добу за одне ліжко, в USD
1-місний 30
2-місний 20
Ціна бронювання 4

Таблиця 4. Лист 2. Прибутки готелю

Дата Число проживаючих у номерах Число бронювань Дохід готелю
Одномісних Двомісних У дол. США У грн.
54 108 13
45 108 23
65 99 15
58 103 8
53 100 23
34 98 15
Всього
 1. Розрахувати прибуток готелю за певний період (лист 3).
 2. Побудувати графік завантаженості готелю за певний період.
 3. Побудувати діаграму прибутку готелю за датами.Таблиця 5. Лист 1. Динаміка витрат готелю «Спартак»
 4. Завдання 3. Проаналізувати показники витрат готелю «Спартак», скориставшись можливостями Microsoft Excel. За представленими даними у таблиці
Витрати 1 рік 2 рік
Амортизація 21 18
Матеріальні витрати 29 25
Витрати на оплату праці 42 34
Відрахування на соціальні потреби 16 13
Інші витрати 227 242
 1. Побудувати горизонтальну лінійну діаграму «Динаміка витрат готелю «Спартак» за 1-2 рік».
 2. Побудувати стовпчасту діаграму «Динаміка показників рентабельності готелю «Спартак» за даними таблиці 6:
 3. Таблиця 6. Рентабельність готелю «Спартак»
Рентабельність, % 1 рік 2 рік
Рентабельність готелю 3,73 5,62
Рентабельність основних фондів 18,51 52,86
Рентабельність поточних витрат 3,88 7,23
Рентабельність персоналу 31 71


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни і визначення.
  2. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття.Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України. – 1995. – 32 с.
  3. Литвин І. І., Конончук О. М., Дещинський Ю. Л. Інформатика: Теоретичні основи і практикум: Підручник. — Львів: Новий Світ‑2000, 2004. — 304 с.
  4. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 272 с.
  5. Новиков Ф. А., Яценко А. Д. Microsoft Office 2000 в целом. — СПб.: БХВ — Санкт-Петербург, 2000. – 728 с.
  6. Плотникова Н. И. Комплексная автоматизация туристического бизнеса. — М.: Сов. спорт, 2001. — 208 с.
  7. Подкопаев Д. П., Яшкин В. И. обработка и анализ экономической информации в Microsoft Excel: Методическое пособие. – М.: БГУ, 2000. – 52 с. 14. Скопень М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навчальний посібник. – К.: КОНДОР, 2005. – 302 с.
  8. Царев В. В., Кантарович А. А. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2002. – 320 с.