Інформаційні технології для груп ОКВ

Вимоги до оформлення протоколу лабораторної роботи

Протоколи лабораторних робіт записують від руки в окремому зошиті або видруковується у вигляді звіту на аркушах формату А4. Протокол кожної роботи складається з її назви, опису методики в такому обсязі, який надасть змогу учневі успішно виконати всі практичні завдання.

Далі наводяться результати лабораторних завдань, необхідні розрахунки, кінцеві результати, графіки, діаграми (де потрібно). Закінчується протокол загальним висновком, який описує нові навички, або результати, отримані учнем після виконання лабораторної роботи. У разі виконання завдань у електронному форматі, необхідно коротко описати основні етапи виконання завдання; вміти пояснити і зробити висновки.

Після завершення лабораторної роботи оформлений протокол надається викладачу для перевірки. Під час оцінювання враховується якість і точність виконання всіх операцій у ході лабораторної роботи, знання та розуміння її методики, а також знання теоретичних основ процесів і розділів лекційного курсу, що стосуються конкретної лабораторної роботи.

Структура протоколу:

  1. Дата, номер та назва лабораторної роботи.
  2. Мета роботи.
  3. Завдання роботи та їх результати.
  4. Висновки.

Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота №1 (2 год)

Програми для створення текстових документів: MS Word, MS Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

Лабораторна робота №2 (2 год)

Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

 Лабораторна робота №3 (2 год)

Робота з програмами верстки тексту.

Лабораторна робота №4 (2 год)

Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

Лабораторна робота №5 (1 год)

Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією; підбір інформаційних ресурсів для написання повідом­лення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.