Лабораторна робота №2 Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю

Мета: ознайомитися з інтерфейсом та засвоїти основні прийоми роботи в середовищі векторного графічного редактора. Вивчити основні компоненти фірмового стилю та ознайомитись з принципами розробки фірмового стилю

Обладнання: комп’ютери та комплектуючі, векторний графічний редактор CorelDEAW, растровий графічний редактор Adobe PhotoShop, мережа Інтернет.

Хід роботи

Контрольні питання

  1. Назвіть основні елементи інтерфейсу векторного графічного редактора CorelDRAW?
  2. Перерахуйте основні інструменти векторного графічного редактора CorelDRAW для створення геометричних фігур?
  3. Перерахуйте основні інструменти векторного графічного редактора CorelDRAW для створення ліній? Їх призначення.
  4. Опишіть основні операції комбінування та взаємного розташування графічних об’єктів?
  5. Які типи тексту використовуються в CorelDRAW?
  6. Які ефекти над текстом можна використовувати в CorelDRAW?
  7. Що таке перетікання тексту і як установити або відмінити перетікання тексту з одного запису до іншого?
  8. Що таке фірмовий стиль?
  9. Які компоненти фірмового стилю Ви знаєте?
  10. Що таке товарний знак? Назвіть основні його функції?

Практична частина

Завдання 1. В графічному редакторі CorelDRAW розробити фірмовий знак для віртуальної фірми із виготовлення спортивного одягу. Назву фірми та фірмові кольори (колірна палітра) учень повинен вибрати самостійно.

Завдання 2. В графічному редакторі CorelDRAW розробити  візитну картку фірми для віртуальної фірми обраної в першому завданні.

Завдання 3. В графічному редакторі CorelDRAW розробити  рекламний буклет візитівку віртуальної фірми обраної в першому завданні