Теоретичне заняття №3

План

  1. Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення
  2. Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування: програми набору та верстки тексту.

Контрольні запитання


  1. Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі

Світова індустрія інформаційних і комунікаційних комп’ютерних технологій, за оцінками Світового банку, становить близько 1000 млрд. дол., і хоча темпи її розвитку найвищі на світовому ринку (11% щорічно), попит на засоби інформатизації залишається далеко незадоволеним і зростає ще більшими темпами. Така тенденція прогнозується і на наступні десятиріччя.

У 80-х роках минулого століття комп’ютерні технології стали активно впроваджуватися у видавничу практику. Крім використання комп’ютерів в управлінському процесі, що було характерно для всіх без винятку виробництв, революційним для поліграфії стало поява настільних видавничих систем (НВС, або DTP, від англ. Desktop publishing). Головним досягненням, що призвели до їх створення, була розробка персонального комп’ютера Apple Macintosh з графічним інтерфейсом, що дозволяє бачити на екрані дисплея шрифт і зображення такими, якими вони згодом з’являться на роздруківці з принтера, а також використовувати “мишку” для введення коригувальних команд. До цього додався лазерний принтер Apple Laser Writer, забезпечив друк тексту та графіки з високою роздільною здатністю. Для взаємодії комп’ютера і принтера Adobe Systems було створено спеціальну мову PostSkript, яка дозволила відправляти з комп’ютера на принтер точний опис сторінки, що роздруковується. Відзначимо, що в Україні комп’ютери фірми Apple не знайшли широкого застосування із-за їх високої вартості, закритості їх архітектури та існували до 1990 р. обмежень на поставки тоді ще в СРСР. Говорячи про закритість архітектури, ми тут маємо на увазі складності адаптації системи стосовно до конкретних умов експлуатації та використання.

Термін “настільне видавництво” ввів в обіг один з розробників програмного пакету PageMaker Підлогу Брейнерд. Пакет PageMaker об’єднав технології Apple і PostScript і став системою для оперативного виготовлення оригінал-макетів. З’явився він в кінці 1985 р.

Комплект програм для настільної видавничої системи включає в себе текстовий редактор, програми для обробки графіки і програму верстки. Крім цього, для оцифровки зображень і введення їх в комп’ютер використовується сканер, тобто пристрій, що перетворює колір і яскравість кожної точки зображення в цифровий код, який записується в файл комп’ютера. Після оцифровки зображення можна змінювати за допомогою спеціальних програм: видаляти плями і подряпини, змінювати фон зображення та кольорову гаму. Після обробки зображення може бути введено в макет сторінки за допомогою програми верстки.

В даний час найбільше поширення одержали такі програми верстки Adobe PageMaker, QuarkXPress, Adobe InDesign. В Україні найбільш популярна програма Adobe InDesign. Використовуючи ту чи іншу програму, верстальник об’єднує в єдиний документ різні файли. За допомогою програми верстки можна задавати кількість та формат сторінок, набирати і розміщувати текст на сторінці, встановлювати взаємне розташування текстового та ілюстративного матеріалу.

Програма Adobe InDesign більшою мірою наближена до традиційного книговидавничу процесу і володіє безліччю можливостей для підвищення його якості, а також використовується при підготовці оригінал-макетів графічно складних видань. До числа відмінних переваг Adobe InDesign можна віднести можливість автоматично розміщувати текст на заданому числі смуг і автоматично створювати допоміжні тексти (виноски, кінцеві виноски, покажчики, зміст), наявність формульного і табличного редактора, наявність алгоритмів вирівнювання текстів по вертикалі, інтегрованість з іншими програмами (дозволяє редагувати текст і ілюстрації в їх “рідних” редакторах). Програма має модулі перенесення для російської мови, можливість створення різних сторінок-шаблонів і вибору шрифтів.

Можливість використання шрифтів широкого діапазону є визначальним фактором застосування настільних видавничих систем у видавничій практиці. Шрифт може бути частиною програми верстки або додатковим програмним продуктом, який при необхідності підвантажується в програму верстки. Існують також шрифтові картриджі, виконані у вигляді змінних блоків до лазерних принтерів, додаткові шрифти записані в їх персональних запам’ятовуючих пристроях. Сьогодні існують тисячі комп’ютерних шрифтів, але реально багато з них відрізняються від інших лише незначними нюансами. У конкретних виданнях використовуються, як правило, не більше двох-трьох гарнітур і обмежене число їх накреслень. ОСТ 29.124-94 “Видання книжкові. Загальні технічні умови” рекомендує гарнітури “Таймс” як бажану.

Для обробки зображень видавництва використовують сучасне програмне забезпечення, серед якого Adobe Illustrator, Corel Draw. Враховуючи, що в багатьох сучасних виданнях однією з ключових є проблема адекватного перенесення кольору, видавництва активно використовують прилади, що дозволяють контролювати колір в процесі додрукарської підготовки. Серед цих приладів – спектрофотометр, калібратор монітора, який дозволяє налаштувати монітор так, щоб зображення на моніторі було максимально близько до подальшого надрукованому зображенню, колориметр та ін.

Готовий оригінал-макет публікації може бути роздрукований на різних пристроях виводу. Попередньо матеріал роздруковується для його редагування та коректури, тому на цій стадії не потрібна висока якість виводу і використовуються звичайні лазерні та струменеві принтери чорно-білого або кольорового друку, папір середньої якості. Спосіб виведення остаточного матеріалу з використанням НІК визначається використовуваним в подальшому способом його тиражування та фінансовими можливостями видавництва.

Основні методи друку, що базуються на різних способах перенесення фарби розглянуті далі (див. п. 5.2), тут же ми відзначимо лише особливості способу виведення оригінал-макета стосовно трьом видам друку: ризографии, офсетного та високого друку.

Для ризографічного видання оригінал-макет виконується на папері, в позитиві, без дзеркального розвороту зображення. При цьому для забезпечення якості не рекомендується використання струменевих принтерів, а застосовуються лазерні принтери з роздільною здатністю не нижче 600 dpi (англ. dots per inch – точок на дюйм”). Роздільна здатність сучасних лазерних принтерах сягає 2400 dpi.

Оригінал-макет для офсетного друку виконується на прозорій плівці, в позитиві, з дзеркальним розворотом зображення. Кращим рішенням для забезпечення якості офсетного друку є використання фотоскладального апарату для виведення макета на прозорій фотоплівці, однак це дорога процедура. Тому частіше оригінал-макет виводиться за допомогою лазерного принтера. При повнокольоровому офсетного друку використовують, як відомо, чотири фарби (по числу базових кольорів CMYK – блакитний, пурпурний, жовтий і чорний). Перед фотонабором виконується кольороподіл, потім для кожного кольору виводиться окрема плівка, по кожній з яких витравлюється окрема офсетна пластина для друку.

Нарешті для високого друку оригінал-макет являє собою негатив, виконаний без дзеркального розвороту зображення. Складнощі, пов’язані з високим друком, визначаються необхідністю досягнення високої щільності чорних ділянок, відповідних пробільних елементів. Для їх дозволу оригінал-макет виводять в негативі з дзеркальним розворотом зображення з допомогою фотонаборной машини на фотоплівку. Частіше оригінал-макет виводять на папір, як для різографа, а потім готові смуги монтують і перефотографируют в друкарні на негативну плівку, з якої і виконують полімерні форми. У другому випадку якість друку нижче.

З впровадженням у видавничу практику НВC з’явилася можливість підготовки електронних публікацій, не призначених для роздруківки. Створюють їх з допомогою звичайних програм для верстки, а потім перетворюють в формат Portable Document Format (pdf) для запису на комп’ютерних дисках

CD-ROM або розміщення у мережі Інтернет. Настільні видавничі системи використовують і для створення web-сторінок за допомогою спеціалізованих web-редакторів.

Важливе значення в повсякденній роботі видавництва вже досить давно грає наявність сайту в Інтернеті або, ширше, – наявність у видавництва багатофункціонального мережевого представництва. Таке представництво є сьогодні фактором взаємодії сучасних інформаційних технологій з традиційним книговиданням, в ідеалі – це майданчик, на якому взаємодіють різні учасники книжкового справи, включаючи читачів. До того ж в основі кожного видавничого сайту лежать особливості випускається їм літератури і видавничої політики, а це дозволяє говорити про видавничу сайті як про серйозного інструменті маркетингу і менеджменту. Наслідком правильно організованої роботи видавничого сайту стануть збільшення прибутку видавництва, встановлення міцних зв’язків зі споживачем, а також досягнення найважливішої мети – з’єднання читача з автором, донесення до читачів саме тієї інформації, яка їм потрібна і цікава.


Страницы: 1 2 3