Теоретичне заняття №4

План

  1. Види комп’ютерної графіки
  2. Векторна графіка
  3. Растрова графіка та піксель
  4. Програмне забезпечення професійного спрямування для обробки графічних зображень.

Контрольні запитання


  1. Види комп’ютерної графіки

Розрізняють три види комп’ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка. Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора або при друці на папері. У растровій графіці зображення представляється у вигляді набору забарвлених точок. Такий метод представлення зображення називають растровим.

Растрову графіку застосовують при розробці електронних (мультимедійних) і поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко створюють вручну за допомогою комп’ютерних програм. Найчастіше для цієї мети використовують скановані ілюстрації, підготовлені художниками, або фотографії. Останнім часом для введення растрових зображень в комп’ютер знайшли широке застосування цифрові фото-і відеокамери.

Більшість графічних редакторів, призначених для роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані не стільки на створення зображень, скільки на їх обробку. В Інтернеті поки застосовуються тільки растрові ілюстрації.

Векторний метод – це метод подання зображення у вигляді сукупності відрізків і дуг і т.д. У даному випадку вектор – це набір даних, що характеризують який-небудь об’єкт. Програмні засоби для роботи з векторною графікою призначені в першу чергу для створення ілюстрацій і в меншій мірі для їх обробки. Такі засоби широко використовують в рекламних агентствах, дизайнерських бюро, редакціях і видавництвах. Оформлювальні роботи, засновані на застосуванні шрифтів і найпростіших геометричних елементів, вирішуються засобами векторної графіки набагато простіше.

Растрове зображення будується з безлічі пікселів.
Векторне зображення описується у вигляді послідовності команд. Растрові малюнки ефективно використовуються для представлення реальних образів.

Векторна графіка не дозволяє одержувати зображення фотографічної якості.

При масштабуванні і обертанні растрових картинок виникають спотворення.

Векторні зображення можуть бути легко перетворені без втрати якості.

Растрові малюнки можуть бути легко надруковані на принтерах. Векторні малюнки іноді не друкуються або виглядають на папері не так, як хотілося б. Програмні засоби для роботи з графікою фрактальної призначені для автоматичної генерації зображень шляхом математичних розрахунків. Створення фрактальної художньої композиції полягає не в малюванні або оформленні, а в програмуванні.

Фрактальна графіка, як і векторна – обчислюється, але відрізняється від неї тим, що ніякі об’єкти в пам’яті комп’ютера не зберігаються. Зображення будується за рівнянням (або по системі рівнянь), тому нічого, крім формули, зберігати не треба. Змінивши коефіцієнти у рівнянні, можна отримати зовсім іншу картину. Здатність фрактальної графіки моделювати образи живої природи обчислювальним шляхом часто використовують для автоматичної генерації незвичних ілюстрацій.


Страницы: 1 2 3 4 5