Робоча програма

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п Тема Кількість годин
Всього

 

з них на лабортаорно-практичні роботи
     
1 Вступ. Види інформаційних технологій. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій на виробництві 2
2 Системи управління на основі комп’ютерних технологій 2
3 Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології 14 6
4 Мережні системи та сервіси 7 3
Всього за ІІ курс 25 9

 

Тема 1. Вступ. Види інформаційних технологій. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій на виробництві

Теоретичне заняття  1. (2 год)  Зміст і поняття інформаційних технологій. Види інформаційних технологій. Поняття про системи автоматизованого управління обладнанням. Принципи будови та склад гнучких виробничих систем. Роботизація та автоматизація виробництва.

 

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Теоретичне заняття  2. (2 год)  Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Датчики та їх визначення. Поняття про пристрої перетворення інформації. Види управління: ручне, автоматичне, автоматизоване. Структура визначення різних систем. Контроль, систематизація, блокування.

 

Тема 3. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології

Теоретичне заняття  3. (2 год) Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

Теоретичне заняття  4. (2 год) Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій. Слайдові презентації. Потокові презентації.

Теоретичне заняття  5. (2 год) Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. Галузеве програмне забезпечення. Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування: програми набору та верстки тексту.

Теоретичне заняття  6. (2 год) Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування: програми обробки графічних зображень.

 

Практична робота №1 (2 год)

Програми для створення текстових документів: MS Word, MS Publisher. Візуальний стиль оформлення та подання інформації.

Практична робота №2 (2 год)

Програми для створення графічних документів: Розробка фірмового стилю.

 

Практична робота №3 (2 год)

Робота з програмами верстки тексту.

 

Тема 4. Мережні системи та сервери

Теоретичне заняття  7. (2 год) Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

 

Теоретичне заняття  8. (2 год) Поняття електронної комерції, її переваги й обмеження. Схеми електронної комерції: С2С (споживач для споживача), бізнес – бізнес (В2В) і бізнес – споживач (В2С). Можливості електронної комерції. Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки електронної комерції.

 

Практична робота №4 (2 год)

Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.

 

Практична робота №5 (1 год)

Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією; підбір інформаційних ресурсів для написання повідом­лення, реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.

 

Тематична атестація (1 год)

 

РЕКОМЕНДОВАНА   ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Гуржій А. М., Поворознюк Н. І., Самсонов В. В. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів проф.-тех. навч. закладів. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2003. – 352 с.
  2. Глушаков С. В., Ломотько Д. В., Мельников И. В.. Работа в сети Internet: Учебный курс. – Харьков: Фолио, 2000. – 346 с.: ил.
  3. Пушкар О. І. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 695 с
  4. Рожко Г.В. Опорний конспект з предмету ”Інформаційні технології” по професії “Агент з організації виробництва. Оператор комп’ютерного набору”.

Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ, 2015р. 152 с.

  1. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК. Третє видання. — Тернопіль: “Підручники та посібники”, 2006. -1024с.