Системи управління на основі комп’ютерних технологій


Контрольні запитання:

 1. З чого складаються ГВК?
 2. Що таке ГВМ?
 3. Що називають роботизацією?
 4. Що називають промисловим роботом?
 5. Що є характерним для роботехнічного виробництва?
 6. Від чого звільнили людину роботи?
 7. Як поділяються промислові роботи за характером виконуваних робіт?
 8. Як поділяються промислові роботи за видом програми?
 9. Як поділяються промислові роботи за системою координат маніпулятора?
 10. Що таке автоматизація виробництва?
 11. В чому полягає автоматизація безперервних виробництв?
 12. В чому полягає автоматизація дискретних виробництв?

 

Страницы: 1 2 3