Теоретичне заняття №2

3. Можливості електронної комерції. Електронні ринки. Вплив електронної комерції на сучасний бізнес

 Найпоширенішими операціями, які дають змогу здійснювати ЕК, є:
 • встановлення комерційних контактів та обмін інформацією у процесі ділового співробітництва;
 • інформаційна підтримка товарів та послуг — надання детальних характеристик продукції, розміщення документації та відповідей на запитання споживачів;
 • безпосередня купівля та продаж товарів і послуг;
 • електронна сплата рахунків та замовлень, у тому числі за допомогою електронних платіжних систем;
 • розповсюдження товарів, які можуть бути передані за допомогою електронних засобів, а також моніторинг виконання замовлень фізичних товарів;
 • організація віртуальних підприємств — груп окремих спеціалістів або навіть незалежних компаній для ведення спільної комерційної діяльності.

Електронні системи відрізняються від традиційних ринків низкою параметрів. По-перше, використання комп’ютерів автоматизує процес торгівлі та власне торговельні відносини як між продавцями, так і між продавцями та клієнтами. Причому йдеться не просто про поліпшення традиційного телефонного зв’язку, а про створення принципово нового механізму торгівлі, докорінно відмінного від звичайної або телефонної торгівлі.

По-друге, переваги використання ЕК на фінансових ринках полягають у зменшенні вартості, підвищенні ефективності та поліпшенні умов управління ризиками.

 Крім того, ЕК відрізняється від традиційної торгівлі за такими параметрами:
 • відсутність прив ‘язки до визначеного місцезнаходження та можливість ведення постійної багатосторонньої взаємодії між учасниками. Для ведення торгівлі стає неважливим фізичне місцезнаходження користувача, головне, щоб він мав можливість приєднатися до системи. Водночас на відміну, наприклад, від телефонної торгівлі ЕК створює можливості для взаємодії багатьох учасників (телефонні системи торгівлі можуть обслуговувати лише дві сторони). Таким чином, системи ЕК роблять міжнародну торгівлю на фінансових ринках набагато маштабнішою, ніж традиційна, створюють фунт для міжнародних альянсів та злиттів між торговельними системами.
 • легкість збільшення потужності електронних торговельних систем шляхом нарощування потужності комп’ютерної системи. У традиційній торгівлі завжди береться до уваги фізична торговельна площа, а збільшення посередників у телефонній торговельній мережі призводить до підвищення вартості всього торговельного процесу. Системи ж ЕК можуть використовувати ефект масштабу і при цьому зменшувати виробничі витрати набагато ефективніше, ніж традиційні ринки. Масштабність відкриває дилерам доступ до більшої кількості користувачів, ніж раніше.
 • значний ступінь інтегрованості ЕК. У традиційній торгівлі різні учасники торговельного процесу надають різні послуги (наприклад, оренда приміщення та управління ризиками). Системи ЕК здійснюють безпосередню обробку даних, що дає змогу інтегрувати практично всі ланки торговельного процесу, починаючи від надання інформації про товар або послугу і закінчуючи управлінням ризиками. Таким чином, електронний бізнес на сьогодні є:
 • ефективним засобом проведення маркетингових досліджень та здійснення платежів;
 • найкращою системою комунікацій, яка дає можливість установити та підтримувати постійний зв’язок з будь-яким абонентом у світі (за умов його підключення до мережі);
 • інструментом удосконалення адміністративного та господарського управління;
 • потужним джерелом економічної, фінансової та наукової інформації.

Все це зумовлює бурхливе зростання ЕК.

Електронний ринок (е-ринок, e-market) – являє собою віртуальний ринковий простір для ведення електронного бізнесу в сфері укладання оборудок і продажів, надання відомостей про товари, продукти і послуги, а також для підтримки обопільних комунікацій між продавцями і покупцями. Окремим випадком є електронний торговельний універсальний майданчик. Є горизонтальний ринковий простір для надання товарів і послуг масового попиту і вертикальний ринковий простір, що віддзеркалює специфіку окремих галузей економіки.

Визначальним чинником забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, формування прогресивних змін і сталого соціально-економічного розвитку будь-якої держави є інновації, що виражаються в нових наукових знаннях, товарах, послугах, технологіях.

Як показує світовий досвід, в умовах ринкової економіки ефективним джерелом забезпечення інноваційного розвитку є малі інноваційні підприємства.

Малий бізнес є поширеною та ефективною формою господарювання, що здатна оперативно реагувати на кон’юнктуру ринку та забезпечувати необхідну гнучкість ринкової економіки, мобілізувати значні фінансові й виробничі ресурси населення. Саме малий бізнес створює 50-60% валового внутрішнього продукту в країнах з ринковою економікою та може стати вирішальним фактором у подоланні ряду соціально-економічних проблем суспільства.

На початку 2016 р. в Україні налічувалося 180,8 тис. малих підприємств, що склало 93,7% від загальної кількості усіх підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності. Це свідчить про значну залежність рівня розвитку економіки України від активності суб’єктів малого бізнесу.

Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності вітчизняних малих підприємств свідчить про те, що її рівень залишається незадовільним, на відміну від іноземних фірм, які надають великого значення вкладанню коштів у інновації. Зокрема у 2015 році інноваційною діяльністю у промисловості займалося лише 17,4 % від загальної кількості підприємств.

Саме електронний ринок на сьогоднішній день є найбільш динамічним і перспективним: приріст його обороту у 2016 р. до попереднього року в Україні складав приблизно 45%. Слід врахувати, що за даними експертів понад 50% електронних угод припадає саме на малі та середні підприємства.

Страницы: 1 2 3 4 5