Теоретичне заняття №2

4. Переваги і недоліки електронної комерції

Інтенсивний розвиток сучасного ринку Інтернет-розрахунків все більше сприяє становленню електронного бізнесу у господарській діяльності комерційних установ, які реалізують цілий спектр послуг, серед яких можна виділити не лише продаж та доставку товарів через мережу, а й можливість оплати різноманітних off-line сервісів (мобільний та стаціонарний зв’язок, комунальні послуги, тощо) розміщення реклами та отримання різноманітних інформаційних послуг. В сучасних умовах господарювання даний вид підприємницької діяльності все більше набуває перспективності та прибутковості.

Отже, серед основних преваг, які розкриває сучасна електрона комерція можна виділити:

  • зниження витрат на організацію і підтримку всієї інфраструктури бізнесу. Даний вид бізнесу сприяє значному скороченню витрат за рахунок викорис­тання програмних продуктів, заснованих на Інтернет-технологіях. Їхнє впровадження та використання пов’язані зі значно меншими витратами як фінансових так і людських ресурсів. Зокрема, вартість створення електронного магазину є набагато нижчою за вартість створення звичайного магазину у фізичному світі.
  • потужний рекламний потенціал та зниження затрат на рекламно-маркетингові заходи. Інтернет забезпечує найкращу на сьогодні систему комунікацій, яка дозволяє миттєво вивчати реакцію користу­вачів мережі, та забезпечує отримання необхідної, детальної інформації, яка має зворотній характер як для користувачів так і для компанії.
  • оперативність та зручність здійснення операцій. 3 перенесенням бізнесу до глобальної мережі у ком­панії з’являються неабиякі переваги в обслуговуванні клі­єнтів. Розміщення необхідної інформації, організація зворотного зв’язку, забезпечення технічної допомоги та надання багатопрофільних послуг значно підвищують лояльність користувачів до електронної комерції.
  • можливість працювати цілодобово та щоденно. Ринок Інтернет–розрахунків дозволяє здійснювати операції купівлі-продажу у будь-який зручний для клієнта час.
  • розширення та глобалізація ринку. Що пов’язано зі зняттям або послабленням територіальних обмежень, та забезпечує можливість встановлення бізнес-зв’язків у будь-якій точці земної кулі.

Зауважимо, що з практичної точки зору впровадження електронної комерції може стати трудомістким і складним процесом. Незважаючи на очевидні переваги даного виду діяльності, розвиваючи та впроваджуючи електронну комерцію, компанії можуть зіштовхнутися з істотними проблемами.

Серед основних недоліків та проблем можна візначити:

  • технології є новими і недостатньо відпрацьованими. Технологічна основа є важливим елементом у роботі комерційних установ, які задіяні у даній сфері діяльності, що вимагає затрат як фінансових так і людських ресурсів і має великий впив на якість обслуговування.
  • технологічна основа електронної комерції швидко змінюється. Даний фактор також включає в себе значні фінансові затратити для підприємств, що задіяні у цій сфері діяльності.
  • підвищені вимоги до безпеки. Одна з проблем ведення електронного бізнесу – захист інформації. Інтернет забезпечує універсальний доступ, але компанії повинні захищати їхні активи від випадкового або зловмисного неправильного використання.
  • глобалізація та зняття територіальних обмежень. Цей фактор є не тільки вагомою перевагою електронного бізнесу, але й значною проблемою, що пов’язана з посиленням конкуренції.

Отже, як будь який вид бізнесу, електронна комерція має рад своїх переваг та недоліків, та враховуючи ті перспективи та можливості, які вона відкриває, електронний бізнес повинен стати основою для створення нових ринкових моделей і відносин. Адже можливості даної сфери діяльності дають змогу перепроектувати стратегію ведення бізнесу на підприємстві, що в свою чергу може помітно поліпшити такі важливі характеристики, як  витрати, якість, сервіс і швидкість обслуговування

Страницы: 1 2 3 4 5