Інформаційні технології для груп АТО

Сучасні комп’ютерні технології активно впроваджуються в сферу соціально-культурного сервісу (СКС) і туристського бізнесу, їх застосування стає невід’ємним умовою успішної роботи. Відомий вислів «Хто володіє інформацією, той володіє світом» особливо актуально для сфери туристського біз­несу, оскільки саме оперативність, надійність, точність, висока швидкість обробки і передачі інформації в чому визначають ефективність управлінських рішень у цій області. Реалізація цих умов можлива тільки в рамках застосування інформаційних комп’ютерних систем.

Впровадження інформаційних технологій в сферу туристського бізнесу стикається з великою низкою проблем, до яких можна віднести недостатнє фінансування, незадовільний рівень підготовленості працівників туріндустрії в області сучасних комп’ютерних технологій, загальний низький рівень комп’ютерної грамотності населення та ін.

Проте загальна тенденція впровадження інформаційних технологій в сфері туризму, активна робота ряду комп’ютерних фірм, що спеціалізуються в цій області, свідчать про гарні перспективи цього напрямку. Свою лепту в процес здобуття комп’ютерної грамотності населення покликане внести і дане видання.

Опорний конспект призначена для підготовки учнів до занять теоретич­ного навчання з предмету “Інформаційні технологї” за професією “Агент з організації туризму. Оператор комп’ютерного набору ”.

Мета книги – дати учням систему теоретичних знань з інформацій­них та комп’ютерних технологій та усвідомити їх роль в професійній діяльності оператора комп’ютерного набору.

Учень повинен вивчити принципи побудови автоматизованих систем управління підприємством. Вивчити функціональну схему та алгоритми роботи мікропроцесора, датчиків переміщення, тиску температури, а також виконавчих механізмів автоматизованих систем керування. Вивчити загальні основи проектування веб-сайту.

Основна увага повинна бути зосереджена на використанні глобальної комп’ютерної мережі Internet в діяльності агента з організації туризму та формуванню умінь роботи із загальним та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Необхідно акцентувати курс вивчення предмету на можливостях використання Internet для електронної комерції в туризмі, каналів електронного маркетингу та реклами. У процесі вивчення предмету учень повинен засвоїти такі осново­положні поняття, як “інформація”, “інформаційні технології”, “інфор­ма­ційна діяльність”, “іформаційне обслуговування”, а також ознайомитися і опанувати основні методи та засоби реалізації інформаційної діяльності в організації.