Теоретичне заняття №2

План

 1.  Основи проектування інформаційного середовища – WEB-сайту.
 2.  Поняття про мову HTML.

 Контрольні запитання


 1. Основи проектування інформаційного середовища – WEB-сайту

Створення Web-сайтів є однією з найважливіших технологій розробки ресурсів Internet.


Web-сайт – це інформаційний ресурс, що складається з пов’язаних між собою гіпертекстових документів (Web-сторінок), розміщений на Web-сервері і має індивідуальний адресу.


Web-сторінка представляє собою текстовий файл з розширенням *. htm, який містить текстову інформацію та спеціальні команди – HTML-коди, що визначають в якому вигляді ця інформація буде відображатися у вікні браузера. Уся графічна, аудіо-та відео інформація безпосередньо в Web-сторінку не входить і являє собою окремі файли з розширеннями *. gif, *. jpg (графіка), *. mid, *. mp3 (звук), *. avi (відео ). Хороший сайт, вбираючи в себе всю корисну інформацію, є найкращою візитною карткою як комерційної фірми, так і освітнього закладу.

Створення електронного представництва підприємства в мережі Internet – Web-сайту, є дієвим засобом реалізації комунікаційної політики підприємства є. Wеb-cайт – це інформаційний продукт, що представляє собою сукупність сторінок, об’єднаних за змістом і розташованих на одному Web-сервері. Завдання Web-Сайту підприємства – безперебійне надання різноманітних інформаційних продуктів і послуг цільовій аудиторії в on – line режимі.

Для показу своєї діяльності науково-дослідні, проектні організації, промислові підприємства, освітні установи можуть використовувати різні типи сайтів:

 • сайт-візитка. Ці сайти охоплюють дуже широку множину існуючих Web-сайтів Це можуть бути і сайти з декількох сторінок, і достатньо розгалужені сайти із засобами online та offline зв’язку, з форумами та гостьовими книгами. Web сайт-візитка використовується навчальними закладами, підприємствами, організаціями та приватними особами. Звичайно простий сайт візитка складається з декількох сторінок і в залежності від призначення має певні розділи. Зараз у більшості випадків сайти візитки з багатьма додатковими можливостями робляться блогами, де користувач може ввести, змінити та відправити інформацію;
 • персональний проект – особистий проект, тематика дуже різнорідна, оформлюється в будь-якому стилі, що розкриває зміст сайту. Часто ці сайти створюються особами, для яких тематика сайту є їх хобі. Ці сайти близькі до сайтів візиток, Але орієнтовані на певне інформаційне наповнення;
 • контент-проект чи спеціалізований інформаційний Web-сайт. Зви­чай­но це досить великий віртуальний масив інформації. Це може бути інформація по одній тематиці чи по різним, може бути багато тематичних розділів, чи навіть декілька самостійних проектів. Створю­ються інформаційні Web-сайти таким чином щоб для користувача це було основним джерелом інформації і нагадувало енциклопедію чи спеціалізований журнал по тематиці Web-сайту. Суттєвою різницею є наявність гіперпосилань на Web-ресурси, що створює зручну роботу користувача з інформаційним сайтом. Ці проекти дуже часто пов’язані з комерційними проектами, коли користувач проекту перетворюється у покупця, іноді вони можуть бути і розважальними чи ігровими порталами, а також виконувати освітянські функції;
 • корпоративний іміджевий web сайт (портал) – він необхідний фірмам, компаніям, організаціям усіх форм власності для забезпечення іміджевої присутності їх у мережі Internet. Сайт призначено для надання деталізованої інформації про фірму, організацію, компанію та інше. Зміст сайту пов’язано з професійною діяльністю;
 • корпоративний web-портал. Часто його основна функція є реалізація автоматизації внутрішнього документообігу, визначення показників компанії, аналіз виробництва та продажу, управління персоналом та іншого. Такий Web-сайт може мати функції обміну інформацією поміж підрозділами, що можуть бути віддаленими. Більшість інформації корпоративного Web-порталу є інформацією для службового використання і такий сайт повинен мати засоби обмеження доступу до інформації;
 • програмні Web-системи для дистанційного навчання. Одним з перших був WebCT (), але найбільшу популярність отримав MOODLE. Ці системи мають три типи користувачів – гість, студент (учень), викладач. Кожний з них має свої права;
 • Internet-магазин. Має багато різних назв (Мережевий магазин, Електронний магазин, Internet shop, E-shop та інше). Це інтерактивні Web-сайти, що рекламують та продають товари чи послуги. Ці сайти приймають замовлення на покупку, можуть надавати рекомендації при виборі товару (послуги), рекомендують чи визначають методи та засоби оплати, визначають доставку товару . Звичайно ці сайти можуть рекомендувати де знайти товар, а якщо його нема, то надають інформацію, коли він буде. Ці сайти пропонують користувачам варіанти розрахунку, вони видають рахунок на оплату і цей рахунок є підтвердженням замовлення;
 • гральні портали – звичайно це досить складні розважальні інтерак­тивні проекти, якщо ігри цікаві, то такий портал має значну кількість відвідувань. Зараз прості ігри в основному використовуються в мобільних телефонах, а потужні ігрові портали в основному впроваджують колективні ігри з віртуальною реальністю. Ці проекти використовують сучасні досягнення у комп’ютерній графіці, сучасні технічні засоби, вимагають значних обчислювальних ресурсів;
 • тематичні форуми. В Internet досить багато різних тематичних форумів і звичайно зібрання людей за інтересами. У багатьох випадках це зібрання по хобі. Ці сайти звичайно гарно оформлені і мають стабільне відвідування. Популярним на теринах колишнього СРСР є портал “Однокласники” та “Вконтакте” , а у світі Twitter та Facebooк. При цьому недоліком Twitter є обмеження на довжину повідомлень;
 • пошукові портали. Це найбільш потужні Internet ресурси. Зараз у світі найбільш популярними є Google, Yahoo, BING;
 • Flash-сайти. Технологія флеш (flash) дозволяє створювати дуже красиві, інтерактивні, зі звуком та анімацією, сайти, які виглядають на порядок ефектніше, ніж звичайні html-сайти. Однак складність і трудомісткість їх виготовлення, а також те, що сторінки, створені на флеш, мають, як правило, велику вагу і довго завантажуються, що відлякує частина користувачів, призводить до того, що флеш-сайти не отримали поки надто широкого розповсюдження.

Всі сайти в мережі можна розділити на дві великі групи: статичні і динамічні сайти.


Статична сторінка – сторінка, яка цілком зберігається на сервері і показується відвідувачу у своєму незмінному вигляді (слід врахувати, що статична сторінка може містити деякі змінні елементи, наприклад банери, проте вона все одно залишається статичною).


Статичний сайт – це сайт більшість або всі сторінки якого є статичними.


Динамічна сторінка – сторінка, яка формується сервером з декількох частин або отримується шляхом внесення або зміни даних у сторінку.


Динамічний сайт – сайт, в якому більшість або всі сторінки якого створюються динамічно.


У розробці web-сайту для Internet приймають чи повинні приймати участь декілька спеціалістів різних фахів.

 1. Замовник, який володіє інформацією, що розміщується на сайті. Він вміє структурувати інформацію, виділяти найбільш важливу, зробити її лінгвістичну перевірку чи доручити зробити цю перевірку відповідним фахівцям, виділити інформацію, що буде поновлюватись, визначити засоби online та offline зв’язку. І цей перелік може у кожному конкретному випадку бути продовжений.
 2. Web-дизайнер, який власне розробляє дизайн майбутнього сайту. Разом з тим він повинен опікуватися і про подальше існування розробленого сайту. Web- дизайн (від англ. Web design) – це галузь web-розробки та різновид дизайну, в задачі якого входить проектування інтерфейсів для сайтів чи web-додатків. Web-дизайнери проектують логічну структуру web-сторінок, знаходять найбільш зручні рішення надання інформації, а також займаються художнім оформленням web-сайту.
 3. Web-програміст. Його роль все збільшується в процесі розвитку Web- технологій. Якщо на початку існування Web-сайтів його функції зосереджувались на розробці скриптів, які розширювали можливості сайтів. При технологіях, коли генерація сторінок виконується на боці сервера, функції Web-програміста при розробці Web-сайта вважаються основними. До речі, він є і основним джерелом наявності вразливостей на сайті, і тим, хто їх може прибирати.
 4. Ще одним спеціалістом, який може бути залучений до роботи над Web-сайтом, є Web-художник. Часто без спеціальної освіти, та таланту художника знайти художні рішення не вдається.
 5. Якщо сайт потужній, а вміст (контент) збирається з багатьох джерел, керує проектом Менеджер проекту.

Для розробки Web-сайту на замовлення ідеальним було би об’єднання перших трьох спеціалістів в одній особі. Фактично це не можливо і тому йдуть, по-перше, на використання попередньо розроблених шаблонів (щоб зменшити необхідність у художниках), по-друге, на використання розроблених плагінів (щоб зменшити необхідність у програмістах). Але розробка Web-додатків виконується Web-програмістами.

Web-програміст має все більше значення при розробці Web-сайтів та Web-додатків. Якщо Web-дизайнеру ще іноді вдається засвоїти програмування з боку клієнта (звичайно JavaScript), то серверні додатки створюються професійними програмістами (програмування на мовах РНР і це нижній рівень, а дійсно професійні програмісти працюють на мовах С++ та Java )

Сучасний сайт це програмний продукт. Якщо сайт і звичайний та простий, але вимагає засоби спілкування, то вони створюються програмістами. До засобів спілкування чи активних компанентів відносяться форми, гостьові книги, форуми та інше.

Розробку сайту можна порівняти з будівництвом будинку, де мають послідовно бути виконані визначені етапи: від проектної документації і закладки фундаменту до внутрішньої і зовнішньої обробки приміщення.

Етапи розробки проекту, як правило, виконуються послідовно, тому, вкрай важливо дотримуватися черговості етапів і розуміти, що будь-які несподівані і неузгоджені заздалегідь зміни чи правки можуть значно вплинути на ефективність роботи.

Роботу над кожним проектом слід проводити в строгій відповідності з приведеними нижче етапами робіт з розробки сайту.

І етап. Передпроектна підготовка. Ідея. Визначення тематики майбут­ньо­го сайту, з’ясування цілей і завдань, визначення і аналіз цільової аудиторії. Аналіз конкурентів. Розробка структури сайту – ескіз сайту на папері. Створення списку майбутніх тематичних розділів.

ІІ етап. Передпроектна підготовка. Ідея. Розробка дизайну сторінок

  1. Дизайн-концепція сайту (креативний дизайн). Креативна ідея, розробка основної графічної концепції дизайну сайту на прикладі головної та другорядних сторінок. Вибір колірної гамми, художнього стилю. Підготовка макету дизайну.
  2. Технічний дизайн. Розробка логічної і фізичної структури ресурсу. Компонування сторінки, верстальної структури. Елементи навігації

ІІІ етап. Верстка. Створення шаблонів сторінок. Перевірка правильності написання коду. Верстка сторінок сайту на основі затвердженого дизайну типових сторінок. Збірка сторінок.

IV етап. Інформаційне наповнення сайту. Підготовка текстових матеріалів. Підготовка графічних матеріалів у растровому форматі, оптимізація ілюстрацій. Заповнення сторінок.

V етап. Програмна частина проекту

  1. Інтеграція сайту з системою управління. Зараз вже жоден сучасний сайт не обходиться без системи керуваня, оскільки важливою є не лише красива зовнішня оболонка цього сайту, але і можливість зручної роботи з ним. Це особливо актуально для сайтів з розгалуженою структурою і великим об’ємом даних. В цей етап входить: інтеграція з системою керування, програмування, налаш­тування сервера, забезпечення безпеки проекту. Контроль якості.
  2. Програмування, запуск проекту. На цьому етапі допрацьовується функціонал, що не міститься у стандартному складі системи управління.

VI етап. Тестування сайту в Internet. Тестування сайту на наявність помилок та коректність функціонування в різних браузерах (Google Chrome, Internet Explorer, Netscape, Opera, Safari). Перевірка ідентичності відображення сторінок в різних екранних роздільних здатністях в різних браузерах.

VII етап. Розміщення сайту в Internet. Організація робіт з розміщення проекту в мережі Internet. Вибір та реєстрація доменного імені. Вибір хостинг‑про­вайдера, розміщення сайту. Фінальне тестування сайту. Навчання персоналу клієнта як працювати з системою управління сайту.

VIIІ етап. Просування сайту. В даний час вже мало просто розробити якісний сайт із зручною структурою і навігацією, важливим є забезпечення для сайту високої відвідуваності. Спромогтися цього можна не лише розміщенням реклами в засобах масової інформації, але і здійснюючи просування сайту в пошукових системах і каталогах, а також рекламою в Internet.

ІX етап. Подальша підтримка сайту. Перші шість етапів відносяться безпосередньо до створення сайту, решта потрібні для подальшого існування сайту.

Страницы: 1 2 3