Теоретичне заняття №2

  1. Поняття про мову HTML

HTML  (Hypertext Markup Language – Мова гіпертекстової розмітки) – це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичай­ний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створю­вати посилання на інші сторінки. Це текстова мова, в якій інструкції з форма­тування, що називаються тегами, вбудовані в розділи документа, які містять конкретну інформацію.

Теги повідомляють браузерам, як форматувати і представляти інформацію на екрані.

Мова гіпертекстової розмітки HTML була запропонована Тімом Бернерсом-Лі у 1989 як один з компонентів технології розробки розподіленої гіпертекстової системи World Wide Web. Ідея гіпертекстової інформаційної системи полягає у тому, що користувач має можливість переглядати документи (сторінки тексту) у найбільш зручному для себе порядку, а не послідовно, як це прийнято при читанні книг. Досягається це шляхом створення спеціального механізму пов`язуваня різних сторінок тексту за допомогою гіпертекстових посилань.

Мова НТМL дозволяє визначити структуру електронного документа з поліграфічним рівнем оформлення. Результуючий документ може містити різноманітні елементи: ілюстрації, аудіо і відео фрагменти. Мова НТМL включає розвинені засоби для визначення кількох рівнів заголовків, шрифтових виділень, різних груп об’єктів та багато інших можливостей.

Важливим чинником, який вплинув на розвиток мови HTML, став її вибір за основу для гіпертекстової бази даних звичайного текстового файла, який можна створювати у будь-якому текстовому редакторі на будь-якій апаратній платформі у середовищі будь-якої операційної системи.

Таким чином, гіпертекстова база даних у концепції WWW – це набір текстових файлів, розмічених мовою HTML, яка визначає форму представлення інформації (розмітка) і структуру зв’язків цих файлів (гіпертекстові посилання).

Страницы: 1 2 3