Теоретичне заняття №1


Контрольні запитання:

 1. Які форми використання Internet застосовуються підприємствами індустрії туризму?
 2. Як змінюють характер та методи туристичного бізнесу можливості Internet-технологій?
 3. Що таке сервер?
 4. Для чого призначений web-сервер?
 5. Які типи серверів існують?
 6. Що таке Cookie-файли?
 7. Які переваги використання Cookie-файлів?
 8. Які недоліки використання Cookie-файлів?
 9. Що таке Opentracker та які її можливості?
 10. Назвіть способи розміщення реклами в Internet туристичними фірмами?
 11. Що таке Internetпортал?
 12. Назвіть переваги використання Internetпорталів.
 13. Назвіть недоліки використання Internetпорталів.

14. Назвіть які Ви знаєте українські туристичні Internet-портали та охарактеризуйте їх.   

 

 

Страницы: 1 2 3