Робоча програма

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Тема

Кількість годин
Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Вступ. Види інформаційних технологій. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій на виробництві 2
2. Мережні технології і інформаційні системі в туризмі 11 5
3. Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом 4 2
4. Інформаційні технології в СКС (соціально-культурному сервісі) і туризмі на базі Microsoft Office. 4 2
5. Сучасні засоби оргтехніки та мультимедійні технології. Узагальнення систематичних знань 2

 

Всього годин: 23 9

 

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ

Тема 1. Вступ. Види інформаційних технологій. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій на виробництві

Теоретичне заняття 1. (2 год) Зміст і поняття інформаційних технологій. Види інформаційних технологій. Поняття про системи автоматизованого управління обладнанням. Принципи будови та склад гнучких виробничих систем. Роботизація та автоматизація виробництва.

Тема 2. Мережні технології і інформаційні системі в туризмі

Теоретичне заняття 2. (2 год) Напрямки використання інтернету в туристичній діяльності. Характеристика туристичних серверів.

Теоретичне заняття 3. (2 год) Основи проектування інформаційного середовища – WEB-сайту. Поняття про мову HTML.

Теоретичне заняття 4. (2 год) Теги та структура HTML-документа. Створення Web-документів.

Лабораторно–практична робота №1. (2 год)

Пошук інформації в інтернеті

Лабораторно–практична робота №2. (1 год)

Створення, відправлення та одержання електронного повідомлення. Робота з програмою Outlook Express

Лабораторно–практична робота №3. (2 год)

Створення Web-документів, що містять теги форматування символів, гіперпосилання та графіку.

Тема 4. Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

Теоретичне заняття 5. (2 год) Загальна характеристика готельного комплексу. Система Lodging Touch, Fidelio, Nimeta. Комплекси автоматизації готельного господарства Kei-Hotel, Centium, Dip-Pansion.

Лабораторно–практична робота №4. (2 год)

Робота з системами автоматизації готельного господарства.

Тема 5. Інформаційні технології в СКС (соціально-культурному сервісі) і туризмі на базі Microsoft Office.

Теоретичне заняття 6. (2 год) Використання Microsoft Word та Excel. Створення і обробка електронних таблиць. Створення графіків та обробка даних.

         Лабораторно–практична робота №5. (2 год).

Опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій ЕТ.

Тема 7. Сучасні засоби оргтехніки та мультимедійні технології. Узагальнення систематичних знань

Теоретичне заняття 10. (2 год) Робота з оргтехнікою. Класифікація офісної техніки