Сучасні засоби оргтехніки та мультимедійні технології.

План

 1. Робота з оргтехнікою. Класифікація офісної техніки
 2. Засоби комунікації і зв’язку
 3. Засоби оргтехніки, що використовуються в туристичному офісі

Контрольні запитання


 1. Робота з оргтехнікою. Класифікація офісної техніки

Будь-яка система управління може бути представлена у вигляді схеми, наведеної на рис. 5.1.

Рисунок 5.1 Загальна схема системи управління

Рисунок 5.1 Загальна схема системи управління

У систему управління входять такі основні елементи, як суб’єкт управління СУ і об’єкт управління ОУ, між якими існують прямий і зворотній зв’язок.

Прямий зв’язок – це ті команди і розпорядження, за допомогою яких суб’єкт управління впливає на об’єкт управління, тобто управляє ним.

Зворотній звязок необхідна для того, щоб суб’єкт управління міг оцінити, як виконуються розпорядження, тобто здійснюється оцінка результатів впливу.

Якщо розглядати управління як систему, то необхідно враховувати ті випадкові впливи ВВ (обурення), які можуть впливати на систему як із зовніш­нього середовища, так і з’являтися всередині самого об’єкта управління. Таким чином, для того щоб успішно здійснювати управління будь-якими об’єктами, у тому числі і підприємствами туристичної індустрії, необхідно постійно здійсню­вати збір інформації, її зберігання, обробку та передачу. Для успішного здійс­нення цього процесу застосовуються різні засоби оргтехніки.


Оргтехніка – це технічні засоби, що використовуються для механізації та автоматизації управлінських та інженерно-технічних робіт. У широкому сенсі до оргтехніки можна віднести будь-який пристрій (прилад, пристрій, інструмент), який використовується в офісі фірми, починаючи від ручок та олівців і закін­чую­чи комп’ютерами і складною електронною оргтехнікою.


Засоби оргтехніки для офісу солідної фірми можуть включати до свого складу, наприклад, такі пристрої й устаткування: персональний комп’ютер, орга­ніза­­ційний автомат, друкарські машинки, телефонні і радіотелефонні апарати, міні-АТС, директорський комутатор, гучномовний телефонний переговорний пристрій, пейджингову систему, телетайп, факсимільний апарат, копіювальний апарат, різограф, диктофони, проекційну апаратуру, адресувальні машини, маркувальні машини, ламінатор, штемпелювальний апарат, машину для зни­щення документів, конвертовідкриваючу машину, сшивач документів, карто­течні устаткування, стелажі і шафи для зберігання документів, сейф, візок, пневмопошти та ін.

Функціонування сучасного туристичного підприємства безпосередньо базується на застосуванні інформаційних технологій обробки інформації та засобах оргтехніки.

За призначенням їх можна розбити на наступні групи:

 • засоби комунікації та зв’язку;
 • засоби оргтехніки;
 • копіювально-розмножувальні засоби;
 • засоби збору, зберігання і обробки документів, до яких насамперед належать комп’ютери та обчислювальні мережі;
 • сканери;
 • засоби відображення інформації;
 • апарати для знищення документів..

Страницы: 1 2 3 4