Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

  1. Система Nimeta

Nimeta – це система розроблена компанією HRS, що працює в Україні, країнах СНД і Балтії з 1991 р. Партнерами компанії HRS є більш 130 ресторанів і розважальних комплексів, понад 110 готелів, як входять у міжнародні готельні Мережі, так і українські. Відділ розробок і досліджень компанії спеціалізується на технологіях і розробці орендованих Internet-додатків (Application Service Providing, ASP).

Функціонування системи Nimeta засноване на технології ASP, яка надає готелям можливість оренди та використання системи управління за допомогою Internet-технологій. Така модель знімає з готелів проблеми, пов’язані з придбан­ням та експлуатацією програмних продуктів; комп’ютерного обладнання; техніч­ним навчанням персоналу; фінансові проблеми великих одноразових інвестицій. Для підключення та використання системи Nimeta достатньо мати комп’ютер і вихід в Internet.

Функціонально Nimeta PMS охоплює завдання, які стоять перед службами бронювання прийому і розміщення. Дизайн системи виконаний з урахуванням послідовності обробки інформації службами готелю. Nimeta складається з наступних модулів:

  • Бронювання” – надає можливість виконувати: операції з експорту бро­нювань з Internet; введення нових бронювань і змін в існуючі бронювання; анулювання та реактивування бронювань; операції з профайлами гостей, компаній, турагентств;
  • Портьє” – дозволяє проводити операції з гостями і мати повну картину стану готелю в будь-який момент часу: заселення гостей як з попереднім бронюванням, так і без нього; завчасний розподіл номерів приїжджають гостям; швидкий пошук гостя; операції переселення; перегляд балансу і планування послуг;
  • Менеджер” – реалізує наступні функції: ведення історії і управління курсами перерахунку валют; зміна тарифної сітки і управління тари­фами; авторизація “переповнення” готелю; модифікація переліку пос­луг та прейскурантів; робота з індивідуальними та груповими догово­рами;
  • Касир” – дозволяє планувати і управляти доходами та нарахуваннями вартості послуг на рахунки гостей$
  • Фоліо” – відображає і формує весь перелік послуг, що використо­вуються гостями. Послуги можуть мати різну ступінь. реалізації (планована, в процесі, надана).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8