Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

 1. Комплекс автоматизації готельного господарства Kei-Hotel

Система KEI-Hotel являє собою інформаційну систему управління готе­лем, побудовану на базі сучасних Інтернет-технологій ASP (Active Server Pages). Використання Internet-технологій для створення клієнтського програм­ного забезпечення дозволяє уніфікувати інтерфейс користувача на робочому місці і значно знизити вартість експлуатації системи в цілому. Для цього в локальній мережі готелю на одному з комп’ютерів встановлюється програмне забезпечення WWW-сервера, яке обробляє запити з робочих станцій і повертає інформацію у вигляді HTML-сторінок. Ця інформація може бути переглянута за допомогою браузера. Комплекс призначений для експлуатації під управлінням MS Internet Information Server 4 і вище.

Система автоматизації готельного господарства KEI-Hotel володіє ста­біль­ними експлуатаційними характеристиками, а багато рутинних операцій, наприклад створення резервних копій бази даних, друк щоденних звітів, виконуються в автоматичному режимі.

Internet-технологія має ряд істотних переваг, зокрема:

 • її використання не вимагає установки на робочі станції додаткового програмного забезпечення, так як практично всі сучасні операційні системи вже містять браузер і WWW-сервер в комплекті поставки;
 • пред’являє невисокі апаратні вимоги до робочих місць;
 • значно знижує вимоги до підготовки обслуговуючого персоналу і вартість обслуговування кожного окремого робочого місця;
 • забезпечує легку модифікацію і настройку інтерфейсу додатку для кожного готелю.

Як сервер інформаційної системи використовується Sybase SQL Anywhere, що дозволяє забезпечити: розмежування доступу до інформації на рівні бази даних; використання транзакцій для збереження цілісності даних; можливість автоматичного створення дзеркальної копії даних.

Архітектура клієнт-сервер дозволяє легко нарощувати обчислювальну потужність тільки за рахунок збільшення продуктивності сервера. Функціо­нально комплекс складається з двох частин – серверної і клієнтської.

Система KEI-Hotel представляє сукупність окремих АРМ (автомати­зо­ва­них робочих місць), які автомати­зують бізнес-процеси основних готельних служб. Функціональні можливості відповідних робочих місць наступні.

АРМ служби бронювання дозволяє:

 • отримувати інформацію про стан номерного фонду (заїзд, виїзд і т.д.) на будь-який довільний період в графічній формі;
 • оформляти заявки на бронювання приватних осіб, груп, організацій і туроператорів;
 • підтверджувати бронювання листом або електронною поштою;
 • здійснювати поселення груп;
 • проводити поселення за броні;
 • здійснювати швидкий пошук гостей по прізвища або номеру;
 • отримувати аналіз історії гостя та історії броні;
 • організовувати бронювання номерів в режимі on-line через Internet;
 • виробляти дистанційне автоматичне і ручне блокування прострочених ключів.

АРМ роботи з номерним фондом складається з трьох основних форм:

 • Номерний фонд Мозаїка” – це головне вікно підсистеми, призна­че­не для графічного відображення стану номерного фонду готелю;
 • Проживання за номером” призначено для відображення списку гостей, що проживають в кімнаті;
 • Картка гостя” призначена для зберігання інформації про гостя та вико­нанні основних операцій (розміщення, виїзд, завдання електрон­ного ключа і т. П.).

АРМ працівника розрахункового центру дозволяє:

 • вести особові рахунки як для кожного гостя, так і для груп;
 • розраховувати послуги з проживання гостя, включаючи заселення, переїзд в номер іншого класу, зміну тарифу проживання, зміна термі­нів проживання і т.д .;
 • включати в особовий рахунок додаткові послуги, надані гостю (користування телефоном, міні-баром і т.д.).

Всі розрахунки здійснюються як через контрольно-касову машину, так і з використанням стандартних бланків документів, у будь-якій валюті і з будь-якою формою оплати.

Для забезпечення зручності розрахунків особовий рахунок гостя може бути розбитий на кілька рахунків, можливе виділення в окремий рахунок послуг, наданих гостю з групового особового рахунку.

Система KEI-Hotel дозволяє:

 • проводити повний автоматизований облік дій персоналу з бронювання та використанню номерного фонду;
 • оперативно отримувати аналітичні дані про стан номерного фонду, в тому числі і через Інтернет;
 • швидко отримувати нові звіти, максимально відображають потреби керівників служб;
 • оперативно надавати інформацію для бухгалтерії;
 • скоротити паперовий документообіг.

Комплекс KEI-Hotel забезпечує ефективну роботу служби безпеки за рахунок системи контролю доступу в приміщення в реальному часі. Служба безпеки отримує можливість негайно реагувати на спроби несанкціонованого доступу в приміщення, що охороняються і дистанційно блокувати доступ будь-якій особі в будь-яке приміщення. Основою даної системи є електронні замки з магнітним, штрихкодовим або proximity зчитувачем. Замки об’єднуються в мережу по інтерфейсу RS-485 і підключаються до майстер-терміналу, а через нього по протоколу RS-232 (422) підключаються до комп’ютера. Це дозволяє фактично виключити випадки несанкціонованого використання номерного фонду.

Електронний замок зберігає інформацію про 15 кодах карт, яким дозволений доступ в дане приміщення, а також формує для майстер-терміналу інформацію про наступні події:

 • доступі в приміщення по карті;
 • заборону доступу для будь-якої карти;
 • несанкціонованому розтині двері (тобто про спрацьовування датчика двері без попереднього дозволу доступу по карті);
 • перевищенні часу знаходження двері у відкритому стані (двері не закриті);
 • блокуванню язичка замка;
 • відкритті дверей зсередини кнопкою;
 • підтвердження виходу; відкриванні замку та інших.

Майстер-термінал здійснює постійний моніторинг подій, що відбу­вають­ся, зокрема:

 • зберігає базу даних про коди і паролі доступу до приміщень, що охороняються;
 • збирає і зберігає інформацію про події від електронних замків в оперативній пам’яті;
 • за запитом електронних замків приймає рішення про дозвіл або заборону доступу;
 • за запитом від комп’ютера передає інформацію про події, отриману від електронних замків.

Комп’ютер забезпечує передачу команд управління від оператора майстер-терміналу, в тому числі:

 • зчитує інформацію про події з майстер-терміналу і зберігає її в базі даних для подальшого аналізу;
 • відображає інформацію про події з бази даних у формі, зручній для оператора служби безпеки;
 • зберігає інформацію про налаштування електронних замків для оперативного відновлення даних при заміні замку і т. д.

Система контролю дозволяє:

 • оперативно отримувати інформацію про стан об’єктів;
 • автоматично відстежувати і оповіщати про нештатні ситуації, таких, як спроба несанкціонованого проникнення в номер, незакриті двері, блокування замка номери і т.д .;
 • автоматично блокувати прострочені карти і запобігати доступ в готель осіб з простроченими гостьовими картами;
 • дистанційно відкривати приміщення при виникненні екстремальних ситуацій;
 • сповіщати співробітника служби безпеки про здачу приміщення під охорону;
 • є можливість автоматично включати системи відеоконтролю в потрібних точках при виникненні тривожних ситуацій;
 • відслідковувати такі ситуації, як перевищення максимально дозволе­ного знаходження двері у відкритому стані (“двері не закриті”) і блокування засувки замка (“блокування замка”).

При побудові системи контролю доступу використана оп-line-технологія на базі замків KL-S450X. Електронні замки, керуючі доступом в номери, об’єднуються в єдину мережу, яка дозволяє управляти кожним замком в режимі реального часу.

Комплекс автоматизованого обліку телефонних переговорів KEI-Billing призначений для автоматичного збору та розрахунку трафіку телефонних станцій. Він побудований за модульним принципом в архітектурі клієнт-сервер і дозволяє обробляти великі об’єми інформації в реальному масштабі часу.

Комплекс може працювати з великою кількістю телефонних станцій різ­них виробників, наприклад NEC, LG, Alcatel, Ericsson, Panasonic і т.д.

Розрахунки з клієнтами можуть вестися як по кредитній, так і по депозит­ній системі, що встановлюється індивідуально для кожного клієнта. Якщо у клієнта встановлена депозитна система розрахунків, то при вичерпанні ліміту його номер буде автоматично закритий. Комплекс KEI-Hotel дозволяє легко підключити систему обліку телефонних переговорів KEI-Billing або обліку робочого часу KEI-Work Time. Більш того, можна отримати комплекс з вихідним кодом, що дозволяє самостійно розширювати функціональність системи.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8