Інформаційні технології в системах управління готельним комплексом

7. Система модулів Cenium

Cenium – сертифікований додатковий продукт в системі Navision. Це сві­д­чить про те, що продукти Cenium розроблені з урахуванням стандартів системи Navision Financials. Navision Software є лідируючим глобальним постачальником готових бізнес-рішень для компаній середнього бізнесу.

Navision Software має більше 40 тис. Інсталяцій по всьому світу в 89 країнах. Рішення Navision продаються через всесвітню мережу з 1000 центрів рішень Navision, у тому числі і в Україні, в яких сертифіковані професіонали забезпечують адаптацію та впровадження рішень, навчання, підтримку та обслуговування.

Інтегрована система модулів Cenium може бути використана окремо або в комбінації для створення повного інформаційного пакету для готельного бізнесу. Таким чином, інформація безперешкодно перетікає з одного модуля в інший, забезпечуючи всім користувачам одночасний доступ до системи у вигляді загальної візуальної робочого середовища.

Офісні модулі: контракти і виділення номерів; заходи; прибирання номерів; ремонт; стан номерів; журнал дій користувача; розклад роботи; звіт за комісійними; звіти служби розміщення; імміграційні документи; тарифи; управлінська інформація; журнал фінансових операцій; продажу та дебіторська заборгованість; управління контрактами; покупки та документи до оплати; управління запасами; ресурси; робочі місця; основні фонди; управління персоналом; платіжні відомості і т.д.

Модулі служби розміщення: бронювання; групи; поселення; поверховий план; журнал нарахувань.

Додаткові модулі: централізоване бронювання; бронювання через Інтернет; конференції та банкети.

Інтерфейси: системи платного телебачення; системи телефонного зв’язку; системи дверних замків; системи пунктів продажу (POS).

МодульКонтракти/виділення номерів”. Модуль дозволяє вносити і відоб­ра­жати всю інформацію, що стосується контрактів на проживання, клієнтів і виділення їм номерів різних типів.

У вікно “Контракти” заносяться всі умови і деталі контрактів на проживання, такі, як: туроператор і його адресні дані; контактні особи; тимчасо­ві обмеження і т.д.

Система автоматично встановлює вартість номерів відповідно до угоди з контрагентом для гостей, що поселяються за контрактом.

Система працює з контрактами як з виділенням номерів, так і без нього.

Система забезпечує виділення по кожному типу номерів, наявних на конкретний період і дозволяє автоматично здійснювати підрахунок комісійних по різним типам контрактів з турагентами та туроператорами.

Модуль Централізоване бронювання” і “Бронювання через Internet”. Система централізованого бронювання – оптимальне рішення для готельних ланцюжків. Вона дозволяє збирати розподілену інформацію по номерному фонді кількох готелів єдиного ланцюжка. Система також дозволяє розривати з’єднання між машиною-шлюзом Інтернету і мережею запобігання впровадження зовнішніх абонентів в базу даних.

Централізоване бронювання включає:

  • інформацію з бронювання номерного фонду будь-якого з готелів ланцюжка, доступну кожному з користувачів, що мають доступ в Internet. Доступ здійснюється через машину-шлюз, яка надає інфор­мацію, що відповідає рівню доступу;
  • багатосторонній зв’язок. Кожний готель може зберігати інформацію про стан номерного фонду в мережі, або вона може бути збережена локально.

Система централізованого бронювання забезпечує фільтрацію і відправку тільки необхідної інформації кожному готелі, здійснює централізоване управ­ління бронюванням і тарифікацією в рамках всього ланцюжка.

Машина-шлюз Internt. Вона працює постійно з Cenium. Всі заявки з бронювання, які надходять через Internet, обробляються і автоматично заносяться в базу даних.

Бронювання через Internet в Cenium засноване на фактичної зайнятості номерів готелів ланцюжка. І тому немає необхідності в телефонних переговорах, відправці факсів та електронної пошти. Машина-шлюз постійно перевіряє базу даних готелю на предмет поточної зайнятості номерів.

Управління бронюванням може бути індивідуальним і груповим. Бронювання дозволяє проводити:

  • легку фільтрацію даних з бронювання у всіх пов’язаних з цією операцією полях;
  • швидку виписку гостей з формуванням документів остаточного розрахунку.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8