Інформаційні технології в СКС і туризмі на базі Microsoft Office

План

 1. Використання Microsoft Word та Microsoft Excel
 2. Створення і обробка електронних таблиць
 3. Створення графіків та обробка даних

Контрольні запитання


 1. Використання Microsoft Word та Microsoft Excel

Текстовий процес Microsoft Word – це один із найпотужніших тестових редакторів для обробки документів, що є ключовою частиною офісного пакету додатків Microsoft Office. Перша версія, «Multi Tool Word», була написана для Xenix і перенесена під DOS у 1983 році. Пізніше створено версії для Apple Macintosh (1984), Microsoft Windows (1989), SCO UNIX, OS/2.

Основне призначення текстових редакторів – створювати текстові файли, редагувати тексти, переглядати їх на екрані, змінювати формат текстового документа, роздруковувати його на принтері.

Текстової редактор надає користувачеві текстове вікно для введення тексту і набір команд для його форматування.

Першим етапом створення текстового документа є набір тексту. Після того, як текст введений можна приступати до його форматування. Оформляючи документ користувач застосовує до окремих частин тексту команди формату­вання. Відпрацьовуючи ці команди текстовий редактор змінює зовнішній вигляд форматованого тексту і вставляє в текст документа елементи форматування, які, при повторним читанні документа дадуть йому можливість однозначно інтерпре­тувати їх.

По закінченні форматування тексту в документ вставляються і форма­туються необхідні зовнішні об’єкти.

Набирається на клавіатурі комп’ютера текст відтворюється на екрані дисплея в робочому полі редактора. Спеціальний значок – курсор вказує те місце на екрані, на яке користувач в даний момент може впливати (створювати, змінювати символи і т. Д.) За допомогою редактора. Працюючи з текстовим редактором, можна отримати на екрані інформацію про поточний стан курсору, тобто його координатах на екрані (номер рядка та позиції в рядку), а також про номер сторінки тексту, його форматі, використовуваному шрифті і т.д.

Microsoft Word має потужні засоби для адаптації до вимог конкретного користувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній вигляд екрана редак­тора, параметри редагування, перегляду, збереження і друку документів.

Електронні таблиці призначені для зберігання і обробки інформації, представленої в табличній формі. Вони являють собою двовимірні масиви, що складаються з пойменованих стовпців і рядків, що називаються робочими аркушами. Робочі аркуші скомпоновані в книги, які зберігаються у вигляді файлу. За допомогою електронних таблиць можна виконувати розрахунки, будувати графіки, застосовувати електронні географічні карти, проводити еконо­міч­ний аналіз, моделювати і оптимізувати рішення різних економічних ситуацій і багато іншого.

Функції табличних процесорів досить різноманітні:

 • створення і редагування електронних таблиць;
 • оформлення та друк електронних таблиць;
 • створення багатотабличних документів, об’єднаних формулами;
 • побудова діаграм, їх модифікація і вирішення економічних завдань графічними методами;
 • використання електронних географічних карт;
 • робота з електронними таблицями як з базами даних: сортування таблиць, вибірка даних за запитами;
 • створення підсумкових і зведених таблиць;
 • використання інформації при побудові таблиць із зовнішніх баз даних;
 • вирішення економічних завдань типу «що-якщо» шляхом підбору параметрів;
 • рішення оптимізаційних завдань;
 • статистична обробка даних;
 • створення слайд-шоу;
 • розробка макрокоманд, настройка екрану електронних таблиць під потреби користувача і т. д.

Найбільш популярними електронними таблицями для персональних комп’ютерів є табличні процесори Excel (фірма Microsoft), Lotus 1-2-3 (фірма Lotus Development) і Quattro Pro (фірма Corel Corp.). Однак якщо після своєї появи в 1982 р Lotus 1-2-3 був фактично еталоном для розробників електронних таблиць, то в даний час явну перевагу має Excel. Фірма Microsoft приділяє першорядну увагу вдосконаленню функціональних засобів Excel, багато функцій розроблені більш ретельно, ніж в інших електронних таблицях.

Електронні таблиці (ЕТ) складаються із стовпців і рядків. Стовпці позначаються буквами латинського алфавіту, а рядки – цифрами. Кількість стовпців в електронних таблицях зазвичай становить 256 і рядків – 65536. Кожна комірка має унікальну адресу, що складається з імені стовпця і номера рядка.

В електронних таблицях можна працювати як з окремими комірками, так і з групами комірок, що називають масивами або блоками. Блоки іменуються адресами двох протилежних по діагоналі комірок, розділених двокрапкою. З блоками комірок можна виконувати операції копіювання, видалення, перемі­щення, зміни формату і т.п.

В електронних таблицях використовуються такі типи даних:

 • текст – будь-яка послідовність символів;
 • число – числова константа;
 • формула – вираз, що складається з числових величин, адрес комірок, функцій і арифметичних операцій;
 • функції – стандартні формули, які дозволяють здійснювати виконання обчислень, що часто зустрічаються;
 • дати – значення дат, представлені в різних форматах, з якими можна виконувати і арифметичні, і логічні операції.

Технологія роботи користувача з електронними таблицями ідентична для всіх електронних процесорів, і відмінності між ними визначаються в основному функціональними можливостями.

Найбільшого поширення в даний час мають електронні таблиці Microsoft Excel, які можуть працювати з чотирма основними типами документів: електронною таблицею (робочим аркушем), робочою книгою, діаграмою, макротаблицею.

Робочий аркуш служить для організації даних і проведення різноманітних обчислень з ними.

Робоча книга складається з аркушів, імена яких виводяться на ярликах в нижній частині вікна. У книгу можна помістити декілька різних типів документів, наприклад робочий аркуш з електронною таблицею, аркуш діаграм, аркуш макросів і т.п.

Діаграма являє собою графічне зображення даних таблиці.

Макротаблиця (макрос) – це постійно виконувана користувачем послідов­ність команд, яку можна зберегти і виконувати автоматично в міру необхідності.

Страницы: 1 2 3 4